Admission [ PAT 4 ]

posted on 30 Apr 2011 23:55 by nutdesign

 

 

 เตรียมสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม 

Admission กลาง [ PAT 4 ] ภาคทฤษฎี (รุ่นที่ 6 )

คอร์สนี้จะสอนเพื่อใช้ในการสอบ PAT4  

****  ขณะนี้กำลังรอรับสมัครให้ครบจำนวน 5 คนเพื่อเปิดสอนได้ทันที

สมัครมาแล้วตอนนี้ 2 ใน 5  คน

...............................................................................................

กำหนดวันเรียนดังนี้  

นัดเวลาตามสะดวก ถ้ารวมกลุ่มได้ 3-5 คนเปิดสอนได้ทันที

  

มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ  รู้เร็ว รู้จริง เข้าใจง่าย


รับประกัน ไม่เข้าใจ ยินดีคืนเงิน...

ดาวโหลดข้อสอบฟรี ที่นี่...ที่เดียว..
สอบตรงสถาปัตย์ http://www.tempf.com/getfile.php?id=914860&key=4dacbfc24f4f8 
มีอีกมากมาย แต่สำหรับน้องติวนะครับ อิอิ..

 
 
 
 
การเดินทางมาเรียน
 
สถานที่สอน 

  (ศูนย์เรียนรวม 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ บางเขน

 
 
 แนวข้อสอบ เข้มข้น เป๊ะ!!  โดนใจ  :)
 • ใช้ได้ทั้งทฤษฎี PAT4 และ สอบตรง (ทุกสถาบัน)

จุดประสงค์  

1) เพิ่มศักยภาพในการทำข้อสอบวิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ [ PAT 4 ]
2) เพิ่มเติมเนื้อหาที่ไม่ได้เรียน และทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องภาคทฤษฎี
3) ฝึกการวิเคราะห์โจทย์ แนะนำเทคนิค แนวทางกระบวนการทำข้อสอบส่วนของปรนัย
..............................................................................................................................................................................
 

รูปแบบการสอบ

1) ข้อสอบแบบปรนัย ( เลือกตอบ )  มีแบบ 4 ตัวเลือก 1 คำตอบ และ 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ 
          น้ำหนัก 50%
          คะแนนเต็ม 150 คะแนน
2) ข้อสอบแบบปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กันหลายกลุ่ม หลายตัวเลือก ( เชื่อมโยง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ )        
          เนื้อหา การจัดองค์ประกอบในงานออกแบบภายใน สภาพแวดล้อมภายใน ส่วนแสดงสินค้า ( DIsplay )
          น้ำหนัก 20%
          คะแนนเต็ม 60 คะแนน
3) ข้อสอบแบบอัตนัย ตรวจด้วยคน ( การเขียนบรรยายภาพ )
          ปฏิบัติการออกแบบ อาทิ โลโก้ โปสเตอร์ การเขียนภาพทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอกอาคาร
          น้ำหนัก 30%
          คะแนนเต็ม 90 คะแนน
 4) คะแนนเต็ม 300 คะแนน
..........................................................................................................................................................................

เนื้อหาในการสอบของวิชา PAT4 

แบบปรนัย ประกอบด้วย
1) ทฤษฎีศิลปะ สถาปัตยกรรม ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ สถาปัตยกรรม
2) การมองภาพ ภาพฉาย การคิดวิเคราะห์โดยปฏิภาน ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นนักออกแบบ
3) ทฤษฎีการออกแบบภายใน การตกแต่งภายใน การวางโครงสี งานระบบ โครงสร้าง องค์ประกอบด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม
การออกแบบภายในขั้นพื้นฐาน และวัสดุก่อสร้าง

แบบอัตนัย ประกอบด้วย
1) เน้นเรื่องเส้นสายในการทำงาน การเขียนภาพทัศนียภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ หลักการวาดภาพ ระยะภาพ การนำเสนอผลงาน
และการจัดวางองค์ประกอบในการเขียนบรรยายภาพ
2) การตีโจทย์ ลำดับเหตุการณ์ การวางแผนในการทำงาน การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ ทั้งเทคนิคในการตอบโจทย์ ( ครั้งนี้การตอบโจทย์อาจใช้ปากกา ดินสอ หรือสีไม้ในการตอบโจทย์ ) 
3) เนื่องจากโจทย์มีเนื้อหาสลับซับซ้อน และค่อนข้างมีรายละเอียดในการทำงานมาก จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ด้านการวาดภาพ  เขียนบรรยายภาพตามหลักการเขียนทัศนียภาพ [ Perspective ] ที่แม่น เร็ว และชัดเจน รวมทั้งการบริหารเวลาในการทำข้อสอบ 
...........................................................................................................................................................................
 

รายละเอียดการเรียน-การสอน

เปิดสอนเฉพาะรอบบรรยายสด เท่านั้น !!!

คอร์สนี้จะสอนเนื้อหาส่วนทฤษฎีเท่านั้น * (แบบปรนัย แบบเลือกตอบ และแบบเชื่อมโยงความสัมพันธ์) ประกอบด้วย *มีเอกสารประกอบการเรียนและตำราในการอ่านทบทวนก่อนสอบ

(บรรยาย 2 ชม. ทำตัวอย่างข้อสอบ 1 ชม.)

ครั้งที่ 1 Human scale & Fundamental  

 • ความหมาย ประเภทงานศิลปะ สถาปัตยกรรม 
 • องค์ประกอบศิลป์ และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
 • จิตวิทยาเส้น สี รูปร่างรูปทรงในงานศิลปะ การออกแบบ และการออกแบบสถาปัตยกรรม
 • แสงเงา
 • พื้นฐานสัดส่วนมนุษย์กับการออกแบบ
 • สีกับงานออกแบบ การวางโครงสีในงานออกแบบภายใน การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ
 • ตัวอย่างข้อสอบ Human scale & Fundamental

ครั้งที่ 2 Space & Thai Architecture 

 • การออกแบบขั้นพื้นฐาน หลักการออกแบบ ความสัมพันธ์ของที่ว่าง
 • ความรู้ทั่วไปทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์
 • ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม อาคารอนุรักษ์ โบราณสถาน สถาปัตยกรรมไทยเบื้องต้น
 • โครงสร้างบ้านเรื่อนไทย
 • ตัวอย่างข้อสอบ Space & Thai Architecture

ครั้งที่ 3 Architecture & Enviroment 

 • สถาปัตยกรรมกับสภาพแวดล้อม
 • แดด ลม ฝน กับการออกแบบ
 • เสียง
 • วัสดุ
 • ตัวอย่างข้อสอบ Architecture & Enviroment

ครั้งที่ 4 Visual art & Fundamental  

 • การเขียนแบบเบื้องต้น ภาพฉาพ ภาพIsometric สัญลักษณ์ในการเขียนแบบ การเขียนภาพทัศนียภาพงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก
 • การมองภาพคลี่คลาย  พับกระดาษ พับกล่อง
 • หลักการออกแบบโลโก้ โปสเตอร์
 • ตัวอย่างข้อสอบ Visual art & Fundamental 

ครั้งที่ 5 General Science & Mathematics 

 • ทฤษฎีการรับแรง หลักการคงที่
 • การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น
 • วัสดุกับการออกแบบ
 • ตัวอย่างข้อสอบ General Science & Mathematics

 

      เป็นคอร์สเรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 3-4 ชม. (20 ชม)  ลงทะเบียน 3,500 บาท * 

(ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เป็นวิชาทฤษฎี ที่ช่วยเก็บคะแนน pat4 ในส่วนของปรนัยได้ง่ายมากขึ้น)

สมัครด่วน!!!! 

คอร์สนี้เปิดรับสอนเป็นกลุ่มเล็ก รอบละ 3-5 คน 

(คนเดียวก็สอน ไม่ต้องรอเต็มจำนวน  
จับกลุ่มมาเรียน 5 คน รับส่วนลดไปเลยคนละ 5 % เหลือคนละ 3,325 คุ้มสุดๆ...:) )

 
  ถ้ารวมกลุ่มได้รีบสมัครมา
เปิดสอนเพียงรอบเดียวเท่านั้น...โอกาสสุดท้ายก่อนสอบตุลานี้ :)
 
มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ นำทีมโดย NutDesign
 

              พีหลี                            พี่นัท   
น้องคนไหนสนใจก็ปรึกษาได้นะครับ ตลอด 24 ชม.MSN : nut_nutdesign@hotmail.com
เยี่ยมชมผลงานเก่าๆได้ที่
 
 
 

การชำระค่าเรียน

ชำระค่าเรียน  โครงการติวคอร์ส PAT4 นี้โดยการโอนค่าเรียนผ่านบัญชีธนาคารของ ไทยพาณิชย์

 ชื่อบัญชี    วรวุฒิ  ชูสาลี

ธนาคาร    ไทยพาณิชย์  สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เลขที่บัญชี  1832271459

 

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการสมัครเรียน 

1 . กรอกใบสมัครผ่านหน้าเวป http://nutdesign.exteen.com/page-9 

2. โอนชำระค่าเรียนตามคอรสที่น้องๆสมัครไว้ 

3. โทรแจ้งเวลา และจำนวนเงินที่โอนกับ พี่นัท 084 3322419

4. รับข้อความ sms ยืนยันการสมัคร  และนำสลิปการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่เริ่มเรียนครับ

 

หมายเหตุ : หากโอนแล้วไม่โทรแจ้งทันที   ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะตรวจสอบได้ยาก

โปรดโทรแจ้งทันทีนะดีกว่านะครับ

 

 

Comment

Comment:

Tweet

โอ้ย พี่ๆๆๆๆ ผมได้ 267 ดีใจอ่ะ มีหวังติดเกษตรแล้ว เย้ๆๆๆ

#3 By ตูมตาม (110.168.195.113) on 2012-03-05 18:56

ขอบคุณมากๆค่ะ พี่นัท ตรงมากอ่ะ หนูได้คะแนนจาก 145 เป็น 221 ได้ไงไม่รู้ ดีใจจริงๆค่ะ :)

#2 By แป้ง สวนนน (58.8.6.197) on 2012-02-20 12:34

#1 By ศศิมา (183.88.24.149) on 2011-09-06 15:05