drawing

posted on 30 Apr 2011 23:55 by nutdesign

 

 
  
    
 

 สถานที่สอน : สอนใน ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน @ หอสมุดกลาง

     หรือ 

คอร์สแนะนำ 2 วิชาที่ควรเรียนควบกัน เพราะใช้สอบด้วยกันครับ

วาดเส้น มัณฑนศิลป์ Drawing 

**** น้องๆควรมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1-2 ปี ก่อนสอบครับ ถ้าเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่อยู่ ม.
ก็จะทำให้ได้เปรียบค่อนข้างมากกว่า  

**** ระหว่างทางก็ต้องตั้งใจฝึกเองเยอะๆ  เพราะคู่แข่งของเราก็เยอะทั้งด้านวิชาการและเฉพาะทาง ใครพร้อมกว่าก็มีโอกาสมากกว่าครับ 

" ยิ่งฝึกมาก ยิ่งแม่นมาก " 

วิชาที่ต้องเรียนคู่กันไปกับ วาดเส้น ควรเลือกให้ดีตั้งแต่แรกเพราะย้อนมาเปลี่ยนวิชาก็เสียเวลาพอควรครับ รายละเอียดในการเรียนก็แตกต่างกันออกไปแยกดังนี้ครับ

  + ออกแบบภายใน Interior design 
+ ออกแบบนิเทศศิลป์ Communication art 
+ ออกแบบผลิตภัณฑ์ Product design HOT!
+ ออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี Jewelry design 
+ ออกแบบเซรามิกซ์ Ceramic design 
+ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ Applied art 
+ ออกแบบเครื่องแต่งกาย Fashion design 

คำถาม : ทำไมต้องเรียนวาดเส้น ?

  วาดเส้น (Drawing) เป็นพื้นฐานของการเรียนศิลปะและออกแบบทุกสาขา เป็นพื้นฐานแปลว่าเป็นเสาเอกของบ้าน เสาเอกไม่แข็งแรงสร้างบ้านสูงๆไม่ได้ เราวาดเส้นไม่เก่ง งานออกแบบหรืองานศิลปะของเราก็มีข้อจำกัด

การวาดเส้นทำให้เราควบคุมมือได้ดั่งใจ เหมือนเราควบคุมตาของเราได้ดั่งใจไงครับ แค่คิดจะมองไปทางซ้าย ตาก็ทำตาม ไม่ต้องใช้ความพยายาม เมื่อเรามี “แบบ” อยู่ในหัว เราก็สามารถสั่งให้มือวาด “แบบ” ออกมาได้ไม่ผิดเพี้ยน

คนวาดเส้นเก่ง จะมองเห็นรายละเอียดและโครงสร้างที่ซ่อนอยู่ในหุ่นหรือแบบ เมื่อเห็นแล้วสามารถควบคุมมือให้วาดออกมาได้ วาดเส้นทำให้เราช่างสังเกต มีสมาธิและใจเย็น ขาดคุณสมบัติเหล่านี้เราก็วาดเส้นไม่เก่ง 

 

คำถาม : วาดเส้นคืออะไร ?

  เป็นพื้นฐานของงานศิลปะและการออกแบบที่มีความสำคัญยิ่ง  เพราะการวาดเส้นทำให้สามารถสร้างภาพเพื่อสื่อความหมายทางการมองเห็นรูปร่าง รูปทรง โครงสร้าง สัดส่วน ระยะ แสงเงา ของวัตถุบรรยากาศ มิติ รวมทั้งอารมณ์ให้ผู้อื่นได้รับรู้จากภาพของผู้วาด

การวาดเส้น จึงเป็นพื้นฐานของงานศิลปะและการออกแบบต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะหรืองานออกแบบต่างๆออกมานั้น  จำเป็นที่จะต้องมีความชำนาญทางการวาดเส้น  เพื่อให้สามารถสื่อสารงานศิลปะหรือการออกแบบต่างๆออกมาได้อย่างง่ายและเป็นที่เข้าใจมากขึ้น

 

 
การเรียนการสอนวิชาวาดเส้น

Basic 1 –> Basic 2 –> Adv 1 –> Adv 2 –> เตรียม Ent  

 เนื้อหาการเรียนสอนวิชาวาดเส้น 

 วาดเส้น – Basic 1 (พื้นฐานวาดเส้น)

เป็นคอร์ส 10 ครั้ง 3,500 บาท  (35 ชม.) เป็นครอสที่ประสบความสำเร็จกับน้องๆที่ไม่มีพื้นฐาน 

ให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการวาดเส้น  โดยได้ฝึกฝนประสาทสัมผัสของตา ให้เกิดความชำนาญ

ในการประมวลโครงสร้างของวัตถุต่างๆไปสู่มือ (การวาดด้วยมือ)  เพื่อให้เกิดภาพตามความเป็นจริง

เรียนรู้เริ่มต้นจากประสาทสัมผัสแห่งการวาด การสังเกตโครงสร้าง แสงและเงา ของวัตถุ

เรียนรู้โครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิต การวาดรูปทรงของวัตถุต่างๆ

ตั้งแต่วัตถุรูปทรงอย่างง่าย รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงสูง รูปทรงเตี้ย รูปทรงซับซ้อน

 

เนื้อหาการเรียนการสอน

-การเรียนในคอร์สนี้จะเน้นไปที่การปูพื้นฐานและสร้างความคุ้นเคยในการใช้ทักษะการวาดเส้นด้วยดินสอ

-ศึกษาเกี่ยวกับแสงและเงา ไปจนถึงการ sketch งานรูปแบบต่างๆ

- พื้นฐานการวาดเส้น ฝึกการลากเส้น การแรเงา

- ฝึกการวาดเส้นและแรเงารูปทรงต่างๆ

– การจัดองค์ประกอบของภาพ

 

 วาดเส้น – Basic 2 (จัดองค์ประกอบภาพ)

เป็นคอร์ส 10 ครั้ง 3,500 บาท  (35 ชม.) เป็นคอร์สสำหรับน้องที่เรียนพื้นฐานลากเส้นมาแล้ว

การวาดโครงสร้างกลุ่มวัตถุต่างๆ อาทิ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอย่างง่าย

รูปทรงเตี้ย ทรงสูง ทรงซับซ้อน วัตถุรูปทรงอิสระ ผ้า หรือกลุ่มวัตถุซับซ้อนขึ้น

เรียนรู้การวาดน้ำหนัก ของวัตถุที่มีลักษณะ และพื้นผิวที่แตกต่างกัน

อาทิ ผิวด้าน ผิวมัน มันวาว โปร่งแสง โปร่งใส กระดาษ ผ้า เป็นต้น

 

 วาดเส้น – Advance 1 (จัดองค์ประกอบภาพ+เน้นน้ำหนัก)

เป็นคอร์ส 10 ครั้ง 3,500 บาท  (35 ชม.) เพิ่มประสบการณ์การวาดที่ซับซ้อน น้ำหนักแสงเงา

- ประยุกต์พื้นฐานความรู้ที่ได้เรียนรู้มา วาดวัตถุที่มีความซับซ้อนทั้งทาง

- โครงสร้าง น้ำหนัก พื้นผิวที่แตกต่างกัน เพื่อความเข้าใจมากขึ้น

- เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง, พื้นผิว, น้ำหนักแสง-เงา กายวิภาคของมือ

- รวมถึงมัดกล้ามเนื้อ กระดูก  มือในลักษณะและท่าทางต่างๆ

- เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง, พื้นผิว, น้ำหนักแสง-เงา กายวิภาคของมือ

- สัมพันธ์กับวัตถุต่างๆ อาทิ มือกับวัตถุรูปทรงตั้งแต่ง่าย ไปจนถึงรูปทรงอิสระ

 

 วาดเส้น – Advance 2 (จัดองค์ประกอบภาพ+เน้นน้ำหนัก)

เป็นคอร์ส 10 ครั้ง 3,500 บาท  (35 ชม.) เพิ่มประสบการณ์การวาดที่ซับซ้อน น้ำหนักแสงเงา

- เรียนรู้และเข้าใจโครงสร้าง, พื้นผิว, น้ำหนักแสง-เงา  ของการเขียน Portrait

- ฝึกฝนความชำนาญ และพัฒนางานวาดเส้นในแนวทางของแต่ละคน

 

คอร์ส วาดเส้น เหมาะสำหรับน้องๆ ที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว หรือที่ไม่มีพื้นฐานมาเลย ควรลงเรียน วาดเส้น drawing  เพราะใช้เป็นพื้นฐานได้ทุกสาขาวิชา

 

จะเริ่มวาดเส้นต้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับ

  1. ดินสอ EE แนะนำว่าซื้อมาเลย 1 กล่องครับ
  2. คัทเตอร์ ไว้เหลา EE ซื้อใบคัทเตอร์เตรียมไว้ด้วย คัทเตอร์ที่คมจะเหลาง่าย
  3. ยางลบ ให้ใช้แบบนิ่มที่สุดเท่าที่จะหาได้ หรือใช้ยางลบสำหรับงานวาดเส้นโดยเฉพาะ สามารถปั้นเป็นก้อนได้เหมือนดินน้ำมัน ทำให้งานวาดเส้นเร็วและสะดวกขึ้นมากครับ
  4. กระดาษปรู๊ฟและกระดาษ 80 หรือ 100 ปอนด์ กระดาษปรู๊ฟจะบางและถูกกว่า เหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์ เหมาะสำหรับไว้ฝึกพื้นฐานเช่น การลากเส้นตรง วาดวงกลม วาดกล่อง ฯลฯ กระดาษปอนด์จะหนาและเนื้อหยาบ มีสีขาว สำหรับทำงานจริง
  5. กระดานวาดเส้นขนาดใหญ่ ขนาดจะพอดีกับกระดาษที่ซื้อไว้ครับ กระดานขอบควรจะเหลี่ยมนะครับ มีประโยชน์เวลาทำงาน
  6. ตัวหนีบ อย่างน้อยซัก 4 ตัว
  7. กล่องเก็บอุปกรณ์ คงเคยเห็นกล่องเหล็กที่นิยมใช้กันนะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปครับ

 

   

 

 กลับหน้าคอร์สเรียน

 

การชำระค่าเรียน

ทุกคนจะได้เรียนครบตามจำนวนที่ระบุไว้  โดยไม่มีหักจำนวนครั้งในวันที่ขาดเรียน

 - ค่าเรียนจะเป็นแบบเหมาจ่าย  จ่ายครั้งแรกที่มาเริ่มเรียนครับ (กรณีเด็กเก่า)

 - กรณีน้องที่ต้องการสำรองที่ไว้ก่อน (กรณีเด็กใหม่ ) สามารถโอนเงินมาได้ที่

                      บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี วรวุฒิ ชูสาลี                                    
     ธนาคาร                     สาขา                              เลขที่บัญชี                 
 
 ไทยพานิชย์     เซ็นทรัลปิ่นเกล้า                                 183-2-27145-9                     
  กสิกรไทย      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                    694-2-08873-4                     
 

 

 

4 ขั้นตอนง่ายๆ กับการสมัครเรียน @ Nutdesign

1 . กรอกใบสมัครผ่านหน้าเวป http://nutdesign.exteen.com/page-9 

2. โอนชำระค่าเรียนตามคอรสที่น้องๆสมัครไว้ 

3. โทรแจ้งเวลา และจำนวนเงินที่โอนกับ พี่นัท 084 3322419

4. รับข้อความ sms ยืนยันการสมัคร  และนำสลิปการโอนเงินมาแสดงในวันแรกที่เริ่มเรียนครับ

 

หมายเหตุ : หากโอนแล้วไม่โทรแจ้งทันที   ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจะตรวจสอบได้ยาก

โปรดโทรแจ้งทันทีนะดีกว่านะครับ

 

 


น้องคนไหนสนใจก็ปรึกษาได้นะครับ ตลอด 24 ชม.
พี่นัท 0843322419 
 
 
 
 

 

Comment

Comment:

Tweet