ข่าวสอบตรง 55

posted on 30 Apr 2011 23:55 by nutdesign

     

ข่าวสอบตรงของปีที่แล้ว  http://nutdesign.exteen.com/20100802/entry 

..........................................................................................................


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Admission(GAT =30 Pat 1=20 Pat2=20 Pat4=30)
>>> สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน / ภูมิสถาปัตยกรรม
>>> สถาปัตยกรรมไทย (สอบตรง)
 
ศิลปากร


Admission + สอบตรง
สอบตรง วิชาภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ 60% / ความถนัดฯ 40%
>>> สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมไทย
 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ระบบสอบตรง 100%
>>> สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน
 

เกษตรศาสตร์
Admission + สอบตรง
>>> สถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม
 
ธรรมศาสตร์
Admission + สอบตรง
>>>สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม
 
เชียงใหม่
ระบบสอบตรง + แอดมิดชั่น
>>>สถาปัตยกรรม
...............................................................................................
ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนตุลาคม 2554)
1 - 29 กค. 2554 ลงทะเบียน, สมัครสอบ
1 - 30 กค. 2554 ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 31 กค. 2554 ระบุโรงเรียนที่ต้องการเป็น สนามสอบ
20 สค. 2554 ประกาศเลขที่นั่งสอบ,สถานที ่สอบ และพิมพ์บัตรผู้สอบ
...8 - 11 ตค. 2554 สอบ

*8 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00-16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

*9 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
13.00-16.00 น. 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

*10 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00-16.00 น. 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

*11 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม
13.00-16.00 น. 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

10 พย. 2554 ประกาศผลสอบ

http://www.niets.or.th/upl oad-files/uploadfile/11/ab 1410f667b918ce7c4c11e2c358 973c.pdf

สอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากร 

  

รับสมัคร 1  สิงหาคม ถึง  12 กันยายน 2554

สอบข้อเขียน   20-21 ตุลาคม

คุณสมบัติ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย  Gpax  ไม่ต่ำกว่า 2.00

รับสมัคร  http://www.arch.su.ac.th/admission2555

............................................................................................................................................

รับตรง มศว ( ทุกคณะ )

โดยปีการศึกษา 2555 นี้ มศว จะแบ่งสัดส่วนรับตรงกับแอดมิชชั่นกลางออกเป็น
รับตรง 
60% และแอดมิชชั่นกลาง 40% ซึ่งปฏิทินการรับตรง 55 จะมีดังต่อไปนี้คร้าบบ

6 มิ.ย. - 18 ส.ค. 54      รับสมัครนิสิตใหม่ปี 2555 ประเภทรับตรง

           24 ก.ย. 54                   สอบข้อเขียน (คณะสายศิลป์) 

           25 ก.ย. 54                   สอบข้อเขียน (คณะสายวิทย์)

           16 พ.ย. 54                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

           26 พ.ย. - 27 พ.ย. 54     สอบสัมภาษณ์

           19 ธ.ค. 54                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

           23 ธ.ค. 54                   ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัว (ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นกลาง)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต 
ระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน - 18 สิงหาคม 2554 

อ่านรายละเอียดการรับสมัครและสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่ 
http://admission.swu.ac.th/
 

............................................................................................................................................

เปลี่ยนระบบรับตรง จุฬา 


1. จุฬาฯ รับตรงครั้งนี้จะใช้ คะแนน GAT-PAT รอบ ตุลาคม 2554 เท่านั้น (1/2555)
2. รับตรงพิเศษ เลือกได้เพียงแค่ 1 โครงการเท่านั้น ดังนั้นตัดสินใจดีดีก่อนสมัคร
3. **รับตรงสถาปัตย์ จุฬา ทุกสาขาใช้ เกณฑ์ GAT =30 Pat 1=20 Pat2=20 Pat4=30
-ปีก่อนรับตรงของจุฬาเดือนพฤษศจิกายน แต่ปีนี้ "เลื่อนไปเป็นเดือนมกราคม2555" 
เพราะบางคณะใช้คะแนนจาก ระบบรับตรงกลางจ้า :D

 

สถาปัต อินเตอร์จุฬา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


จะรับนิสิตเข้าเรียนในสองหลักสูตรคือ  
(1)  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  กับ  
(2)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (INDA, International Program in Design and Architecture)

(1) หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
มักเรียกว่า  ภาคปกติ  ให้เวลาเรียน  5  ปี เรียนจบมาได้วุฒิ “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  เรียนจบมามีสิทธิเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ก็เป็นสถาปนิกที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถทำงานด้านสถาปัตย์ได้เลย  เช่น สามารถเซ็นต์รับรองแบบแปลนได้  

(2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (INDA, International Program in Design and Architecture)  มักเรียกกันว่า  สถาปัตย์อินเตอร์  เป็นหลักสูตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมาไม่นาน  ใช้เวลาเรียน  4  ปี  เรียนจบได้วุฒิ “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตกรรมและการออกแบบ” เรียนจบมาไม่มีสิทธิเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม คือว่า ทำงานด้านสถาปัตย์ได้แต่เซ็นต์แบบแปลนไม่ได้ เป็นต้น หากต้องการได้ใบประกอบต้องไปต่อระดับปริญญาโท  แล้วค่อยไปสอบใบประกอบวิชาชีพ  (เหมือนเป็นดีไซน์เนอร์ที่มีความคิดในแนวสถาปนิก  แต่ไม่ใช่สถาปนิก)  เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องพูดถึงครับ  แพงกว่าภาคปกติแน่นอน

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องมีคะแนน ดังนี้ >>


กลุ่มภาษาอังกฤษ : TOEFL 550 "หรือ" CU-TEP 550 "หรือ" IELTS 6 "หรือ" SAT 400 "หรือ" CU-AAT 400 
กลุ่มคณิตศาสตร์ : CU-AAT 450 หรือ SAT 450 

นอกจากนี้ ผู้สมัครต้องสอบ CU-TAD (ความถนัดทางการออกแบบ) ด้วย โดยจะต้องได้ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ (40/100)
ต้องมี Portfolio ด้วย :))))'

ตารางสอบ Cu-tad Cu-aat Cu-tep รอบที่เหลือน้ะน้ะน้ะ :D
http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tad2.html

............................................................................................................................................

โครงการ รับตรง 55 สถาปัตยกรรมไทย จุฬาฯ

(รับตรง แบบพิเศษ)


  คุณสมบัติ

            - เป็นเด็ก ม.6 (ไม่รับเด็กซิ่ว)

            - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

            - รับจำนวน 12 คน

  วิชาที่สอบ

            - อังกฤษ (15%)

            - คณิต (15%)

            - ฟิสิกส์ (20%)

            - ความถนัดทางสถาปัตยกรรมไทย (50%) ทั้งหมดจุฬาฯ จัดสอบเอง

  ปฏิทินการรับสมัคร

 เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว !! รับตรง 55 สถาปัตยฯ จุฬาฯ

เด็กดีดอทคอม :: มาแล้ว !! รับตรง 55 สถาปัตยฯ จุฬาฯ

 .....................................................................................................

 

รับตรงกลาง

เริ่มเป็นรูป เป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับ สำหรับ "รับตรงกลาง" ที่จะนำมาใช้ครั้งแรกในปี 2555 โดยล่าสุดทางคณะทำงานได้เปิดเผยความคืบหน้ามาว่า "ได้กำหนดช่วงเวลาในการสอบ และประกาศผลแล้ว" รายละเอียดเป็นอย่างไร ไปฟังจากคำสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้กันเลยครับ

          นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ม.เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาแอดมิชชั่นฟอรั่มเปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึง แนวทางการจัดสอบรับตรงส่วนกลางร่วมกัน ปีการศึกษา 2555 และมีมติให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบรับตรงส่วนกลางร่วมกันในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ม.ค.2555 ใน 7 วิชา ได้แก่

  1. คณิตศาสตร์
  2. ฟิสิกส์
  3. เคมี 
  4. ชีววิทยา
  5. ภาษาไทย
  6. ภาษาอังกฤษ
  7. และสังคมศึกษาวิชาละ 100 คะแนน

          ส่วนผลการสอบสามารถใช้ได้เพียงปีเดียวเท่านั้น หลังสอบทางสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จะเป็นผู้ประมวลผลคะแนน และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพียง 1 แห่งเท่านั้น และหากนักเรียนไม่ยอมสละสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนดก็จะตัดสิทธิ์การรับตรงทุกแห่ง โดย สอท.จะประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 มี.ค.2555 จากนั้นผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกก็สามารถใช้คะแนน GAT PAT เลือกคณะในแอดมิชชั่นกลางต่อไป

>> ปฏิทินแอดมิชชั่น และรับตรงปี 55 (แบบคร่าวๆ)

          - ต.ค.54 - สอบ GAT PAT ครั้งที่ 1 (แอดมิชชั่นกลาง)
          - ม.ค.55 - สอบ 7 วิชารับตรง (รับตรงกลาง)
          - ก.พ.55 - สอบ O-NET (แอดมิชชั่นกลาง)
          - มี.ค.55 - ประกาศผลรับตรงกลาง 
          - มี.ค.55 - สอบ GAT PAT ครั้งที่ 2 (แอดมิชชั่นกลาง)
          - เม.ย.55 - ยื่นคะแนนแอดมิชชั่นกลาง
          - พ.ค.55 - ประกาศผลแอดมิชชั่นกลางComment

Comment:

Tweet

#12 By นาย ศรัณญู กิตติวิศิษฏ์ (223.206.122.228|223.206.122.228) on 2015-04-09 08:25

ขอบคุณนะคะ big smile

#9 By imzarch (180.180.185.103) on 2011-10-08 20:25

สถาปัตย์ ศิลปากร ประกาศกำหนดการสอบตรง 55 แล้วนะคะ รับสมัคร 1ส.ค. - 12 ก.ย. 54 เข้าไปดูรายละเอียดได้ที www.arch.su.ac.th ค่ะ

#8 By arch SU (124.120.194.133) on 2011-07-28 23:21

สอบตรงปกติ ถาปัติอุตสาหกรรม กับ ถาปัติภายใน ของจุฬาจะมีมัย

#7 By np (124.120.69.0) on 2011-07-21 22:32

ขอบคุณมากครับ ^^

#6 By kerberos ;^ ) (182.52.37.125) on 2011-07-16 17:17

แค่คำ ขอบคุณ ก็มีกำลังใจทำงานขึ้นเยอะเลยครับ Hot! Hot! Hot!
ขอบคุณน้าคะ><

#4 By 9 n i H k ~ on 2011-06-06 18:10

ขอบคุณครับ

#3 By Gracias (125.27.153.102) on 2011-05-25 13:18

ขอบคุณค่า

#2 By aap (58.11.60.89) on 2011-05-18 19:35

-..-

#1 By Mew (125.26.55.21) on 2011-05-08 21:02