ข่าวสอบตรง 55

posted on 30 Apr 2011 23:55 by nutdesign

     

ข่าวสอบตรงของปีที่แล้ว  http://nutdesign.exteen.com/20100802/entry 

..........................................................................................................


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Admission(GAT =30 Pat 1=20 Pat2=20 Pat4=30)
>>> สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน / ภูมิสถาปัตยกรรม
>>> สถาปัตยกรรมไทย (สอบตรง)
 
ศิลปากร


Admission + สอบตรง
สอบตรง วิชาภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ 60% / ความถนัดฯ 40%
>>> สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมไทย
 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง
ระบบสอบตรง 100%
>>> สถาปัตยกรรม / สถาปัตยกรรมภายใน
 

เกษตรศาสตร์
Admission + สอบตรง
>>> สถาปัตยกรรม / ภูมิสถาปัตยกรรม
 
ธรรมศาสตร์
Admission + สอบตรง
>>>สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ภูมิสถาปัตยกรรม
 
เชียงใหม่
ระบบสอบตรง + แอดมิดชั่น
>>>สถาปัตยกรรม
...............................................................................................
ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 (สอบเดือนตุลาคม 2554)
1 - 29 กค. 2554 ลงทะเบียน, สมัครสอบ
1 - 30 กค. 2554 ชำระเงินค่าสมัคร
1 - 31 กค. 2554 ระบุโรงเรียนที่ต้องการเป็น สนามสอบ
20 สค. 2554 ประกาศเลขที่นั่งสอบ,สถานที ่สอบ และพิมพ์บัตรผู้สอบ
...8 - 11 ตค. 2554 สอบ

*8 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 85 GAT ความถนัดทั่วไป
13.00-16.00 น. 71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

*9 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
13.00-16.00 น. 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

*10 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
13.00-16.00 น. 74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

*11 ตค. 2554
08.30-11.30 น. 76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรม
13.00-16.00 น. 77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

10 พย. 2554 ประกาศผลสอบ

http://www.niets.or.th/upl oad-files/uploadfile/11/ab 1410f667b918ce7c4c11e2c358 973c.pdf

สอบตรง สถาปัตย์ ศิลปากร 

  

รับสมัคร 1  สิงหาคม ถึง  12 กันยายน 2554

สอบข้อเขียน   20-21 ตุลาคม

คุณสมบัติ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย  Gpax  ไม่ต่ำกว่า 2.00

รับสมัคร  http://www.arch.su.ac.th/admission2555

............................................................................................................................................

รับตรง มศว ( ทุกคณะ )