One by one

posted on 30 Apr 2011 23:55 by nutdesign
 
คอร์สติวเดี่ยว สำหรับน้อง ม.4-5
กลุ่มหลักสูตร สถาปัตยยกรรม l ออกแบบภายใน l ออกแบบนิเทศศิลป์ l ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 • ตอนนี้รับได้แค่ 5 คนเท่านั้น 5 รอบ (กำหนดเวลาเรียนเองได้)
 • เฉพาะสาขาสถาปัตย์  ทุกคอร์ส (BASIC1 BASIC2 ADVANCE1 ADVANCE2)จะเป็นแบบเหมาจ่าย
 • เรียนแบบส่วนตัว ดูแลใกล้ชิด
 • คอร์สนี้จะต้องโทรสมัครเท่านั้น 084-3322419 
 • วันและเวลาเรียน น้องๆสามารถกำหนดได้เอง

10 ครั้ง 5,500 ครั้งละ 3-4 ชม. หลักสูตร 30 ชม.

ฟรีเอกสารและอุปกรณ์เบื้องต้น 

 • เอกสารการเรียน 
 • อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดวาดรูป สี ปากการ ดินสอ ) ราคาประมาณ 1,000-1,500 ฟรีทันที !! 
 • สีโคปิกในภาพไม่ฟรีนะครับ แต่ทางพี่ได้จัดเตรียมเป็นชุดไว้ให้แล้ว 15 สี ราคาถูกกว่าซื้อในห้างเพราะสั่งจากโรงงาน ราคาชุดละ 1,655 บาท

 

หมายเหตุ 
 
- พี่ติว 1 คนต่อน้อง 1 คน (พี่ที่สอนมีทั้งพี่ผู้หญิง และพี่ผู้ชาย )
- กรณีมีเพื่อนน้องอยากเรียนด้วย ชวนกันมาเรียนด้วยกันได้ มีส่วนลดให้คนละ 500 บาท ทันที
เช่น ถ้าน้อง+เพื่อน 1 คนได้ลดทันทีคนละ 500 = ( 5,500-500 )x2 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง
 •     
 
 
คอร์สติวเดี่ยว สำหรับน้อง ม.6 หรือเทียบเท่า เพื่อเตรียมสอบตรง 
กลุ่มหลักสูตร สถาปัตยยกรรม l ออกแบบภายใน l ออกแบบนิเทศศิลป์ l ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 • เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ 
 • สำหรับคนที่มีเวลาจำกัด
 • ตอนนี้รับได้แค่ 5 คนเท่านั้น 5 รอบ (กำหนดเวลาเรียนเองได้)
 • เฉพาะสาขาสถาปัตย์  ทุกคอร์ส (BASIC1 BASIC2 ADVANCE1 ADVANCE2)จะเป็นแบบเหมาจ่าย
 • เรียนแบบส่วนตัว ดูแลใกล้ชิด
 • คอร์สนี้จะต้องโทรสมัครเท่านั้น 084-3322419 
 • วันและเวลาเรียน น้องๆสามารถกำหนดได้เอง

10 ครั้ง 7,500 ครั้งละ 3-4 ชม. หลักสูตร 30 ชม.

ฟรีเอกสารและอุปกรณ์เบื้องต้น 

 • เอกสารการเรียน 
 • อุปกรณ์เครื่องเขียน (สมุดวาดรูป สี ปากการ ดินสอ ) ราคาประมาณ 1,000-1,500 ฟรีทันที !! 
 • สีโคปิกในภาพไม่ฟรีนะครับ แต่ทางพี่ได้จัดเตรียมเป็นชุดไว้ให้แล้ว 15 สี ราคาถูกกว่าซื้อในห้างเพราะสั่งจากโรงงาน ราคาชุดละ 1,655 บาท
  หมายเหตุ 
- พี่ติว 1 คนต่อน้อง 1 คน (พี่ที่สอนมีทั้งพี่ผู้หญิง และพี่ผู้ชาย )
- กรณีมีเพื่อนน้องอยากเรียนด้วย ชวนกันมาเรียนด้วยกันได้ มีส่วนลดให้คนละ 500 บาท ทันที
เช่น ถ้าน้อง+เพื่อน 1 คนได้ลดทันทีคนละ 500 = ( 7,500-500 )x2
 
 
คอร์สติวเดี่ยว (ติวด่วน)
แบบรวมคอร์สทั้งหมด 13,500 เรียน 10 ครั้งๆละ 5 ชม.  หวังผล !! สอบตรง!!
สมัครได้ตั้งแต่ ม.4-ม.6 
 • เหมาะสำหรับน้องที่ต้องการเพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ  เพื่อเตรียมสอบตรง!!! สอบตรง!!!
 • สำหรับคนที่มีเวลาจำกัด
 • เนื้อหาประกอบด้วย (BASIC1+ BASIC2+ ADVANCE1 +ADVANCE2)
 • เรียนแบบส่วนตัว ดูแลใกล้ชิด
 • คอร์สนี้จะต้องโทรสมัครเท่านั้น 084-3322419 
 • วันและเวลาเรียน น้องๆสามารถกำหนดได้เอง
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขนาดจริง
 •